wmilbudcb

Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


 

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa

W skład Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa wchodzą:
Katedra Mechatroniki
Instytut Techniki Lotniczej
Instytut Techniki Uzbrojenia
 

Zaproszenie do podjęcia pracy w charakterze asystenta n-d w Zakładzie

 

Zespół Badawczy Aerodynamiki i Dynamiki Ruchu Obiektów
ZAKŁADU AERODYNAMIKI I TERMODYNAMIKI WML

zaprasza Studentów
broniących pracę magisterską w r.a. 2017/2018,
wyróżniających się ponadprzeciętnymi wynikami w czasie studiów:


 • zainteresowanych zagadnieniami mechaniki płynów,
  aerodynamiki lub mechaniki lotu i badaniami w tym zakresie,
 • wykonujących pracę magisterską lub mających
  obronioną pracę inżynierską z tematyki podanej wyżej,
 • rozważających możliwość dalszego swojego rozwoju
  jako pracy naukowo-badawczej na naszej Uczelni,

do kontaktu z Kierownikiem Zakładu Aerodynamiki i Termodynamiki
tel. 261 83 9647
w celu omówienia możliwości podjęcia pracy w charakterze asystenta n-d w Zakładzie.

 

Zaproszenie do podjęcia pracy w charakterze asystenta n-d w Zakładzie

 

ZAKŁAD AERODYNAMIKI I TERMODYNAMIKI WML

zaprasza Studentów
broniących pracę magisterską w r.a. 2017/2018,
wyróżniających się ponadprzeciętnymi wynikami w czasie studiów:


 • zainteresowanych zagadnieniami wymiany ciepła
  i badaniami właściwości cieplnych materiałów,
 • rozważających możliwość dalszego swojego rozwoju
  jako pracy naukowo-badawczej na naszej Uczelni,

do kontaktu z Kierownikiem Zakładu Aerodynamiki i Termodynamiki
tel. 261 83 9647
w celu omówienia możliwości podjęcia pracy w charakterze asystenta n-d w Zakładzie.

 

Uwaga studenci, doktoranci

erasmus140 140

Informujemy, że W dniu 25 kwietnia br. od godziny 8:30, w sali nr 91, w budynku nr 100 odbywać się będą rozmowy rekrutacyjne do udziału w programie Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 (wyjazd na studia) i w roku akademickim 2017/2018 (wyjazd na praktykę).

W dniu 25 kwietnia br. od godziny 8:30, w sali nr 91, w budynku nr 100 odbywać się będą rozmowy rekrutacyjne do udziału w programie Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 (wyjazd na studia) i w roku akademickim 2017/2018 (wyjazd na praktykę).

Nowa specjalność wojskowa !!!

W dniach od 01 do 31 marca 2018 r. uruchomiona zostaje rekrutacja na nową specjalność wojskową kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa:

 

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
(SPECJALNOŚĆ WOJSKOWA)

 

Absolwenci specjalności wojskowej stanowią przyszłe kadry oficerskie dla wojsk obrony terytorialnej, zapewniające skuteczne prowadzenie działań militarnych we współpracy z wojskami operacyjnymi jak i podczas pokojowego funkcjonowania Sił Zbrojnych RP. Specjalność zapewnia poznanie zasad prowadzenia analiz ryzyka i planowania skutecznych działań na rzecz bezpieczeństwa w działalności człowieka. W szczególności dotyczy to ochrony ludności i usuwania skutków po katastrofach spowodowanych przez obiekty techniczne, zjawiska naturalne (klęski żywiołowe) i umyślne szkodliwe działanie ludzi (akty terroryzmu), we współpracy z elementami systemu obronnego państwa.


02655901
Dzisiaj
Wczoraj
W tygodniu
W miesiącu
Od 01.11.2013r.
497
1231
8061
26152
2655901

Twój IP: 54.159.94.253