Nauka i badania

Plakaty

 1. Opracowanie koncepcji i wykonanie badań symulacyjnych zautomatyzowanego systemu obrony przeciwlotniczej rozproszonej baterii lub dywizjonu armat 35 mm 
 2. Symulator proceduralno-diagnostyczny PZR w technologii wirtualnej z elementami poszerzonej rzeczywistości
 3. System bezpieczeństwa lądowego na centralnym poligonie sił powietrznych w Ustce
 4. Opracowanie demonstratora przeciwlotniczej dwustopniowej rakiety krótkiego zasięgu
 5. Stanowisko do badania układu stabilizacji głowicy śledzącej
 6. Uniwersalne stanowisko do badania dynamiki systemów sterowania pocisków

Osiągnięcia naukowo-badawcze pracowników Zespołu Techniki Rakietowej w okresie 2004-2007

Monografie

 1. B. Machowski, K. Motyl, J. Panasiuk, "Projektowanie mechatroniczne systemów rakietowych, Projektowanie Mechatroniczne (Zagadnienia Wybrane) pod red. T. Uhla, Wyd. ITE Radom, s. 114-122, 2006 - rozdział monografii
 2. B. Machowski, J. Panasiuk,"Wykorzystanie sieci neuronowych w zagadnieniach identyfikacji i lokacji obiektów, Projektowanie Mechatroniczne (Zagadnienia Wybrane) pod red. T. Uhla, Wyd. ITE Radom, s. 123-130, 2006 - rozdział monografii
 3. B. Zygmunt, A. Maranda, D. Buczkowski: "Materiały wybuchowe trzeciej generacji", WAT 2007

Publikacje, w tym w materiałach konferencyjnych

 1. B. Zygmunt, D. Buczkowski, W. A. Trzciński: "Badania właściwości energetycznych saletrolu" V Międzynarodowa Konferencja Uzbrojenia "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia", Waplewo,06-08.10. 2004 r., str. 74 -82;
 2. B. Zygmunt: "Ładunki prochowe do silników rakietowych foteli wyrzucanych samolotów bojowych". V Międzynarodowa Konferencja Uzbrojenia "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia", Waplewo,06-08.10. 2004 r., str. 1191 - 1200;
 3. A. Dębecki: "Techniczne aspekty rozpowszechniania technologii rakietowych". V Międzynarodowa Konferencja Uzbrojenia "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia", Waplewo,06-08.10. 2004 r., str. 139 - 145;
 4. B. Machowski, K. Motyl: "Wpływ impulsu siły sterującej na tor lotu pocisku wirującego". V Międzynarodowa Konferencja Uzbrojenia "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia". Waplewo,06-08.10. 2004 r., str. 664 - 671;
 5. P. Szczepański: "Zagrożenia dwuetapowego diagnozowania złożonych obiektów technicznych". V Międzynarodowa Konferencja Uzbrojenia "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia", Waplewo,06-08.10. 2004 r., str. 1000 - 1007;
 6. K. Motyl: "Analiza wpływu charakterystyk dodatkowego napędu na tor lotu pocisku wirującego". V Międzynarodowa Konferencja Uzbrojenia "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia", Waplewo,06-08.10. 2004 r., str. 705 - 711;
 7. M. Podciechowski, K. Sienicki, S. Żygadło: "Wykorzystanie celownika telewizyjnego w przeciwlotniczym zestawie rakietowym". V Międzynarodowa Konferencja Uzbrojenia "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia, Waplewo,06-08.10. 2004 r., str.807 - 813;
 8. M. Podciechowski, K. Sienicki, S. Żygadło: "Koncepcja modernizacji heterodyny urządzenia odbiorczego SNR 125SC dla potrzeb układu SCR". V Międzynarodowa Konferencja Uzbrojenia "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia", Waplewo,06-08.10. 2004 r., str.799 - 806;
 9. B. Zygmunt, D. Buczkowski: "Wpływ struktury fizycznej granul saletry amonowej na właściwości wybuchowe saletrolu (ANFO)". Biuletyn WAT 53(6) 2004r.;
 10.  B. Zygmunt, D. Buczkowski: "The influence of physical structure of AN prills and chemical composition on detonation velocity of ANFO explosives". Int. Conf. "Blasting technics 2004", Slovakia, Stara Lesna 21.05.2004 r.;
 11.  M. Podciechowski, K. Sienicki, S. Żygadło:"Koncepcja budowy stanowisk do szkolenia obsług technicznych SNR-125SC". III Konferencja Naukowa "Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej", Koszalin 2004r., str. 371-376;
 12.  M. Podciechowski, K. Sienicki, S. Żygadło: "Zintegrowany system szkolenia obsług przeciwlotniczego zestawu rakietowego S.C. NEWA". III Konferencja Naukowa "Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej", Koszalin 2004r., str. 377-384;
 13.  M. Podciechowski, K. Sienicki, S. Żygadło, D. Rodzik: "Komputerowe wspomaganie systemu szkolenia obsług PZR NEWA S.C.". "VIII Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji" Jurata 2004.., str. 157-164;
 14.  P. Szczepański: "Nie dzielmy diagnozowania na rozpoznanie i lokalizowanie niezdatności". Diagnostyka 30/2004 r.;
 15. B. Zygmunt, W. Świderski, D. Szabra: "Czołgowy granat dymny GM-81", XIV Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy rozwoju techniki uzbrojenia". Rynia 2005, str.127-133.;
 16.  B. Machowski, M. Motyl, J. Paszula, B. Zygmunt: "Doświadczalne badania procesu gazodynamicznego sterowania obiektem", XIV Konferencja Naukowo-Techniczna "Uzbrojenie 2005", Rynia 2005, str. 153÷160;
 17.  B. Machowski, K. Motyl: "Badania teoretyczne i doświadczalne wpływu impulsu steruj±cego na tor lotu pocisku rakietowego", VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna CRAAS 2005, Kraków 2005, str. 319÷329;
 18.  W. Lewandowski, B. Machowski: "Analiza możliwości zastąpienia giroskopu mechanicznego w pilocie automatycznym rakiety zespołem przyspieszeniomierzy", VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna CRAAS 2005, Kraków 2005, str. 309÷318;
 19.  D. Buczkowski, A. Presz, B. Zygmunt: "Mikroskopowe badania struktury fizycznej granul saletry amonowej do produkcji saletrolu", Biul. WAT 53 (5-6), 2005, str.71-85;
 20.  D. Buczkowski, W.A. Trzciński, B. Zygmunt: "Badania właściwości energetycznych saletrolu z wykorzystaniem testu cylindrycznego", Biul. WAT 53 (2-3), 2005, str.95-100;
 21.  D. Buczkowski, B. Zygmunt: "The influence of physical structure of ammonium nitrate prills on detonation properties of ANFO-explosives", VI Intern. Seminar "New trends in research of energetic materials". Pardubice, 2005, p. 485-494;
 22.  M. Podciechowski, K. Sienicki, S. Żygadło: "Imitator pracy urządzeń rozpoznania "swój-obcy", I Konferencja Naukowa "Urządzenia i systemy radiotechniczne", Soczewka k. Płocka 2005, str. 75;
 23.  M. Podciechowski, K. Sienicki, S. Żygadło: "System uruchomieniowo-dignostyczny bloku sprzężenia RSWP LAURA z SNR NEWA S.C.", I Konferencja Naukowa "Urządzenia i systemy radiotechniczne", Soczewka k. Płocka 2005, str. 76.
 24.  M. Podciechowski, K. Sienicki, S. Żygadło: "Kierunki rozwoju przeciwlotniczego zestawu rakietowego NEWA", VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "CRASS 2005", Kraków 2005, str. 217-226.
 25.  M. Podciechowski, K. Sienicki, S. Żygadło, D. Rodzik: "Szkolenie obsług bojowych i technicznych przeciwlotniczego zestawu rakietowego NEWA S.C.", VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "CRASS 2005", Kraków 2005, str. 227-235.
 26.  M. Podciechowski, K. Sienicki, S. Żygadło, D. Rodzik: "Kierunki rozwoju aparatury pokładowej rakiety 5W278 PZR NEWA", VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "CRASS 2005", Kraków 2005, str. 236-243.
 27.  M. Podciechowski, D. Rodzik, K. Sienicki, S. Żygadło: "Stan aktualny i perspektywy modernizacji przeciwlotniczego zestawu rakietowego NEWA S.C.", Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Perspektywy i rozwój systemów ratownictwa, bezpieczeństwa i obronności w XXI wieku", Gdynia 2005, str. 261-267.
 28.  M. Podciechowski, K. Sienicki, S. Żygadło: "Diagnostyka urządzeń nadawczo - odbiorczych PZR NEWA SC", X Krajowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania i łączności", Gdynia 12-14 paĽdziernika 2005, str. 418-423.
 29.  M. Podciechowski, D. Rodzik, K. Sienicki, S. Żygadło: "Komputerowy zespół diagnostyczny bloku sprzężenia stacji RSWP P-18 ze stacj± SNR S-125SC", IX Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata 2005r. Materiały konferencyjne, s.193-198.
 30.  M. Podciechowski, K. Sienicki, S. Żygadło, D. Rodzik: "Zespół wizualizacji wyników sprawdzeń bloku sprzężenia stacji RSWP P-18 ze stacj± SNR S-125SC", IX Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata 2005r. Materiały konferencyjne, s.199-204;
 31.  P. Szczepański: "Krytycznie o wzorze Bayesa w diagnostyce obiektów technicznych", Konferencja Naukowo - Techniczna AUTOMATION 2005 nt. Automatyzacja - nowości i perspektywy. Warszawa 2005. (str.179-186);
 32.  D. Buczkowski, W. Trzciński, B. Zygmunt: Badanie właściwości energetycznych saletroli metodami testu cylindrycznego i wahadła balistycznego. Prace Naukowe GIG - Górnictwo i Środowisko, special edition, s. 77-86, 2006.;
 33.  Z. Wilk, B. Zygmunt: Zastosowanie ładunków kumulacyjnych do perforacji odwiertów geologicznych. Prace Naukowe GIG - Górnictwo i Środowisko, special edition , s. 221-237, 2006;
 34.  D. Buczkowski, B. Zygmunt: "Saletra amonowa jako czynnik zagrożenia bezpieczeństwa przemysłowego i publicznego. Wiadomości Chemiczne nr 5-6, 2006, s.365-378;
 35.  B. Zygmunt, K. Motyl: "Modernizacja ładunków napędowych fotela wyrzucanego samolotu MiG-2",. VI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia". Waplewo 2006, wyd. CD, referat, s. 1151-1164;
 36.  Z. Wilk, B. Zygmunt: "Badania ładunków kumulacyjnych z ciężkimi wkładkami proszkowymi", VI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia". Waplewo 2006. wyd. CD, referat, s. 1053-1063;
 37.  B. Machowski, K. Motyl: "Symulacja i animacja komputerowa zmiany przyspieszeń pocisku rakietowego w locie", ML-XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Mechanika w lotnictwie", Kazimierz Dolny, 2006 r., t. II, s. 449÷465;
 38.  Dębecki: "Ocena zagrożeń i możliwości obrony przed rakietami balistycznymi - materiały VI Międzynarodowej Konferencji - Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia, Waplewo 2006 s. 180-189;
 39.  M. Podciechowski, D. Rodzik, K. Sienicki, S. Żygadło: "Kierunki rozwoju przeciwlotniczego zestawu rakietowego NEWA SC dla sił powietrznych RP", VI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty uzbrojenia", Waplewo 2006, str. 106;
 40.  M.Podciechowski, K.Sienicki, S. Żygadło: "Modernizacja toru odbiorczego SNR-125SC pod kątem zwiększenia zasięgu PZR NEWA SC", VI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty uzbrojenia", Waplewo 2006, str. 145;
 41.  M. Podciechowski, K. Sienicki, S. Żygadło: "Koncepcja systemu nadajników pozorujących do walki z przeciwradiolokacyjnymi pociskami rakietowymi", VI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty uzbrojenia", Waplewo 2006, str. 203.;
 42.  M. Podciechowski, K. Sienicki, S. Żygadło: "Zastosowanie półprzewodnikowych wzmacniaczy w.cz. w torze odbiorczym SNR-125SC" IV Konferencja Naukowa Kierowanie Ogniem, Koszalin. 2006 str 311-317;
 43.  M. Podciechowski, K. Sienicki, S. Żygadło: "Kierowanie ogniem i dowodzenie PZR "NEWA SC." IV Konferencja Naukowa Kierowanie Ogniem. Koszalin 2006 str127-139;
 44.  P. Szczepański: "Opracowanie pełnego programu diagnozowania sygnalizatora poziomu napięcia", X Konferencja Naukowo - Techniczna AUTOMATION 2006 nt.: Automatyzacja - Nowości i Perspektywy, Warszawa 2006;
 45.  B. Zygmunt, J. Paszula, R. Rekucki: Metody generowania impulsu ciśnienia w powietrzu do oceny odporności wybuchowej elementów konstrukcji. Biul. WAT 55 (2), 2006, s. 133-143;
 46.  B. Machowski, K. Motyl, B. Zygmunt: Doświadczalne badania impulsowego silnika rakietowego do gazodynamicznego sterowania obiektów lataj±cych. Biul. WAT 55 (2), 2006, s. 192-201;
 47.  B. Zygmunt, D. Buczkowski. Saletra amonowa jako czynnik zagrożenia przemysłowego i publicznego. Wiadomości Chemiczne nr 5-6, 2006, s. 365-376;
 48.  B. Zygmunt, K. Motyl, R. Rekucki. Wzmacnianie impulsu ciśnienia generowanego detonacją materiałów wybuchowych. Problemy Techniki Uzbrojenia nr 4, 100 (2006), s. 109-119;
 49.  B. Zygmunt, Z. Wilk. Investigation of shaped charges with powder liners for geological borehole perforation. Archives of Mining Sciences 52, 1 (2007), pp. 107-119;
 50.  B. Zygmunt, D. Buczkowski; Obniżanie wybuchowości nawozowej saletry amonowej. Przemysł Chemiczny 7, 2007, (w druku);
 51.  B. Zygmunt: Explosive properties of the Mg-Al/PTFE composition. Chinese Journal of Energetic Materials, 2007 (in print);
 52.  B. Zygmunt, D. Buczkowski: Influence of Ammonium Nitrate Prills Properties on Detonation Velocity of ANFO. Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 2007, 5 (in print);

Umowy zrealizowane z podmiotami gospodarczymi

 

 1. "Opracowanie metodyki badań odporności wybuchowej drzwi oraz okien wg norm europejskich" na zlec. BEM Brudniccy sp. j. z Płocka (2004).
 2. Udział w opracowaniu analizy "PRZEBIEG PROCESU KATAPULTOWANIA W KATASTROFIE SAMOLOTU TS-11 ISKRA" na zlec. ITWL (2005)
  zkur12 zkur13
 3. "Opracowanie układu wybuchowego do generacji wydłużonego impulsu ciśnienia" na zlec. Zakładów Produkcji Specjalnej w Pionkach (2006).
 4. "Opracowanie systemu wybuchowego kruszenia osłony samolotu IAR-99 rumuńskich Sił Powietrznych" na zam. KOPEX S.A. w Katowicach (2006).
 5. "Wykonanie pomiarów przebiegu ciśnienia ładunku marszowego w komorze balistycznej dla fazy zapłonu" na zlec. ZM MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej (2006).
 6. "Wykonanie 40 m mikrolontu dla odbiorcy zagranicznego" na zamówienie KOPEX S.A. w Katowicach (2006).

Wdrożenia

"Opracowanie paliwa rakietowego i produkcja ładunków napędowych do foteli katapultowych samolotów bojowych" Projekt został uruchomiony dzięki współpracy z firmą lotniczą AEROFINA S.A. z Bukaresztu, która zgłosiła zapotrzebowanie na ładunki napędowe do systemów katapultowania samolotów bojowych rumuńskich Sił Powietrznych typu MiG-21 Lancer oraz IAR-99. W ramach realizacji pracy dyplomowej oraz badań własnych zaproponowano nowy rodzaj paliwa rakietowego i w zakładzie produkcyjnym wytworzono kilka partii ładunków napędowych do badań testowych, które przeprowadzono w WAT. Po akceptacji wyników przez stronę rumuńsk±, zawarto dwa kontrakty handlowe pomiędzy zakładem produkcyjnym jako producentem i firmą handlu zagranicznego uprawnioną do obrotu towarami strategicznymi (KOPEX S.A.) a firmą AEROFINA. Pracownicy Wydzialu Mechatroniki sprawowali nadzór nad produkcją oraz prowadzili badania balistyczne wykonanych ładunków napędowych. Kontrakty zrealizowano w r. 2005-06 na ł±czn± kwotę 107.000 euro. AEROFINA S.A. zrezygnowała z dostaw ładunków napędowych do foteli katapultowych produkcji rosyjskiej oraz angielskiej.

zkur14

Ładunki prochowe K4 M do fotela wyrzucanego KM1 opracowane Zakładzie Konstrukcji Uzbrojenia Rakietowego WMT Realizowane projekty Projekt badawczy rozwojowy Nr R 00 007 02 nt. Opracowanie technologii paliwa rakietowego i wykonanie partii prototypowej ładunków napędowych do fotela wyrzucanego K-36DM samolotów bojowych MiG-29 oraz Su-22 Termin realizacji: 2006-2009.