O nas

grom1

 

 

Zespół Techniki Rakietowej specjalizuje się w działalności naukowej z zakresu:


1. Badań optymalizacyjnych:
- badania optymalizacyjne minimalno-czasowego i minimalno-energetycznego sterowania;
- analiza dynamiki obiektów mechatronicznych z zastosowaniem obszarów sterowalności i osiągalności;
- badania własności dynamicznych i konstrukcji obiektów mechatronicznych;
- zagadnienia obliczalności wielowymiarowych zagadnień optymalizacyjnych.

2. Systemów sterowania ze szczególnym uwzględnieniem:
- badania identyfikacyjne i optymalizacyjne struktury i zespołów systemów sterowania;
- analiza stabilności złożonych układów dynamicznych;
- opracowanie kierunków modernizacji i rozwoju perspektywicznych systemów sterowania.

3. Symulacji i animacji komputerowej:
- modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa dynamiki ruchu obiektów latających;
- badania trajektorii ruchu obiektów mechatronicznych;
- badania zagadnień eksploatacyjno-niezawodnościowych złożonych obiektów mechatronicznych.