Pracownie i laboratoria

LABORATORIUM ZESPOŁU TECHNIKI RAKIETOWEJ

Laboratorium Konstrukcji Uzbrojenia Rakietowego jest integralną częścią Katedry Mechatroniki wyposażoną w sprzęt komputerowy, nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową oraz sprzęt rakietowy. W Laboratorium Konstrukcji Uzbrojenia Rakietowego działają:

 • Pracownia układów mechatronicznych
 • Pracownia komputerowa
 • Pracownia uzbrojenia rakietowego.

 1. PRACOWNIA UKŁADÓW MECHATRONICZNYCH

Pracownia układów mechatronicznychznajduje się w sali 49 w budynku 63 i zajmuje powierzchnię 80m2. Prowadzone są w niej badania aktorów, sensorów i algorytmów sterowania obiektami. W pracowni zorganizowane są następujące stanowiska laboratoryjne:

 • stanowiska do badania systemów operacyjnych w sterowaniu obiektami mechatronicznymiwyposażone są w komputery klasy PC połączone w sieć, serwomechanizmy, oscyloskop HAMAG HM-1507, zasilacz EL302
 • stanowiska sterowania serwomechanizmami z uwzględnieniem zakłóceńwyposażone są m.in. w komputer wizualizacji danych typu PC, modułowy komputera PEP Modular Computers, karty pomiarowe PB-ADC8 i PB-DAC3 na platformie VMOD-2D, kartę procesorową, łączniki ADAM-3950, zasilacz E3949A i generator 33120A firmy Agilent Technology oraz manipulator
 • stanowiska do badania silników krokowychwyposażone są m.in. sterownik PLC SMART-2, 4-fazowy silnik krokowy, wzmacniacz prądowy, zasilacz laboratoryjny, multimetr 34401A, oscyloskop HP 54622A
 • stanowiska do badania czujników żyroskopowych i piezoelektrycznychwyposażone są m.in. w stół obrotowy, przetwornicę 3x36V 400 Hz, transformator, woltomierz, zasilacze prądu stałego 26V, 10V oraz badane czujniki - giroskop swobodny, czujniki Analog Devices ADAX 105EM-1
 • stanowisko do badań identyfikacyjnych układów dynamicznychwyposażone w komputery klasy PC połączone w sieć, xPC Target Matlaba oraz kartę pomiarową
 • stanowisko do badań sygnałów złożonych wyposażone w analizator widma firmy Agilent Technology oraz źródło sygnału złożonego.

1.1. Zdjęcia sprzętu laboratoryjnego

zkur1 zkur2

1.2. Ilość stanowisk laboratoryjnych - 6


2. PRACOWNIA KOMPUTEROWA ZKUR

Pracownia komputerowaznajduje się w sali 50 w budynku 63 i zajmuje powierzchnię 80m2. Prowadzone są w niej zajęcia z zakresu modelowania układów mechatronicznych oraz symulacji i animacji. W pracowni funkcjonuje 8 stanowisk komputerowych połączonych w sieć lokalną. 2.1. Zdjęcia sprzętu laboratoryjnego

zkur3 zkur4

2.2. Ilość stanowisk laboratoryjnych - 8 (docelowo 16)


3. PRACOWNIA UZBROJENIA RAKIETOWGO

Pracownia uzbrojenia rakietowegoznajduje się w sali 9 w budynku 28 i zajmuje powierzchnię 80 m2. Wyposażeniem pracowni są przekroje pocisków rakietowych zestawu 3M9, 9M111M, 3M6; szkolny pocisk rakietowy 9M33M3U, wyrzutnie szkolną 9P135M. W pracowni zorganizowane są dwa stanowiska laboratoryjne:

 • stanowisko do badania bloku automatyki wyrzutni rakietowej zestawu NEWA S.C.wyposażone w blok sprawdzenia automatyki (BSA), zasilacze, komputer przemysłowy typu VME
 • stanowisko do badania mikrosilników rakietowych.

Ponadto w Pracowni Uzbrojenia Rakietowego znajduje się:

 • aparatura kontrolno-pomiarowa 9W259 - SZKOLNA
 • głowica 9N123K - PRZEKRÓJ
 • makieta głowicy 9N123F - GWM
 • makieta przekrój 9M79F-RM
 • pocisk PPK 9M113 SZKOLNY
 • pocisk PPK 3M6 PRZEKRÓJ;
 • pocisk PPK 9M14M PRZEKRÓJ
 • rakieta 3M9MEUD
 • rakieta 3M9EUR PRZEKRÓJ;
 • rakieta 9M33M3U SZKOLNA.

3.1. Zdjęcia przekrojów rakiet oraz sprzętu laboratoryjnego

zkur5 zkur6
zkur7 zkur8
zkur9 zkur10
zkur11

3.2. Ilość stanowisk laboratoryjnych - 2, przekrojów rakiet 8