Pracownicy ZEM

kaczmarek

mlokosiewicz

panasiuk

borowczyk

jaworowicz


zajacj

mgr inż. Piotr PRZYBYLSKI

mgr inż. Szymon BORYS

mgr inż. Piotr PRUSACZYK


siwek

dr hab. inż. Stanisław DANILECKI
Adam SAFIAŃCZUK
starszy technik
Gospodarka materiałowo-techniczna,
zarządzanie bazą laboratoryjną.
tel. +48 261 839 762
Lokalizacja: bud. 63 pok. 32
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.