Zespół Techniki Rakietowej

grom1

Zespół Techniki Rakietowej rozpoczął działalność jako jednostka organizacyjna Katedry Mechatroniki na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa WAT w roku 2012. 

Zespołem kieruje dr  inż. Krzysztof MOTYL.

 

Zespół Techniki Rakietowej prowadzi kształcenie na kierunku Mechatronika i Inżynieria Bezpieczeństwa dla specjalności:
Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych,
Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych,
Inżynieria systemów mechatronicznych,
Automatyka i sterowanie,
Identyfikacja i diagnostyka systemów technicznych,
Techniki komputerowe w mechatronice,
Inżynieria bezpieczeństwa cywilnego.

Pracownicy ZTR realizują szkolenie dla potrzeb Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych RP oraz cywilnych specjalistów z dziedziny szeroko rozumianej inżynierii systemów mechatronicznych.