wmilbudcb

Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


 

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa

W skład Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa wchodzą:
Katedra Mechatroniki
Instytut Techniki Lotniczej
Instytut Techniki Uzbrojenia
 

Zaproszenie na seminarium Kół Naukowych WML


logo knsSTUDENCI KÓŁ NAUKOWYCH

 • Techniki Uzbrojenia
 • Lotnictwa i Kosmonautyki
 • Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji
 • Systemów Mechatronicznych
 • Studenckiego Koła Modelarskiego
 • Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich

serdecznie zapraszają wszystkich Studentów oraz wszystkich Pracowników WML na

XXIII SEMINARIUM KNS WML
które odbędzie się 31.05.2017 r. w godz. 8:15 ÷ 15:00
w auli nr 19 w budynku 36

Serdecznie zapraszamy!!!

Spotkanie informacyjne z przedstawicielem Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

fulbrightSzanowni Państwo,

W najbliższy piątek 7 kwietnia o godz. 9:30 w Klubie WAT (sala 119) odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielem Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Prezentacja będzie trwała ok. 1,5h.

Stypendia Programu Fulbrighta finansują i ułatwiają pobyt w USA wybitnym polskim absolwentom, doktorantom i pracownikom naukowym. Od ponad 58 lat programy stypendialne Komisji Fulbrighta przyczyniają się do zwiększenia wymiany naukowej i akademickiej pomiędzy USA i Polską. Każdego roku przyznawanych jest ponad 100 stypendiów.

Programy stypendialne Komisji przeznaczone są dla:

Czytaj więcej...

Science and Technology of Non-metallic and Metallic Matrix Composites

LECTURE SERIES


 

 
Robert A. Varin
Professor, Mechanical and Mechatronics Engineering


https://uwaterloo.ca/institute-nanotechnology/people-profiles/robert-varin

https://uwaterloo.ca/mechanical-mechatronics-engineering

Wszystkich zainteresowanych studentów i doktorantów oraz kadrę dydaktyczną zapraszamy na cykl wykładów Prof. Roberta A. Varina nt. zaawansowanych materiałów kompozytowych i mechanizmów ich niszczenia.

Obecność na wykładach uprawnia do otrzymania certyfikatu branego pod uwagę przy ocenie wniosku o stypendium doktoranckie.

Harmonogram wykładów:

 • 10.04.2017 - 13.04.2017
 • 19.04.2017 - 21.04.2017
 • 24.04.2017 - 28.04.2017

Budynek Główny WAT (S165), godz. 8:00-9:35

Szanowni Państwo Doktoranci!


WYDZIAŁ MECHATRONIKI I LOTNICTWA WAT

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49

ogłasza przyjęcia na czteroletnie stacjonarne oraz niestacjonarne ogólnodostępne

STUDIA DOKTORANCKIE w dyscyplinie MECHANIKA
STUDIA DOKTORANCKIE w dyscyplinie BUDOWA i EKSPLOATACJA MASZYN


Terminy:

 • składanie dokumentów do 31.08.2017 r. w pok. 13 budynek 63,
  tel. +48 261 839 888 (Pani Dagmara FLIS)
 • rozmowa kwalifikacyjjna w dniu 14 września 2017 r, (czwartek), godzina 09:00 (bud. 63)
 • decyzja o zakwalifikowaniu na I-rok studiów doktoranckich  21 września 2017 r.
 • początek zajęć wg rozkładów i harmonogramu zjazdów

Czytaj więcej...

Uwaga studenci, doktoranci

erasmus140 140

28 marca br. w sali nr 91 w budynku nr 100 odbędzie się rozmowa rekrutacyjna do udziału w programie Erasmus+ w następującej kolejności:

 • WML – godz. 9.00
 • WTC – godz. 9.00
 • WEL – godz. 9.00
 • WME – godz. 9.30
 • WIG – godz. 10.00
 • WLO – godz. 10.00
 • WCY – godz. 10.30

Powyższy termin rozmowy rekrutacyjnej dotyczy tylko tych osób, które złożyły aplikacje na studia.

Termin rozmowy rekrutacyjnej dla osób, które złożyły aplikacje na praktyki będzie podany w późniejszym terminie.