wmilbudcb

Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


 

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa

W skład Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa wchodzą:
Katedra Mechatroniki
Instytut Techniki Lotniczej
Instytut Techniki Uzbrojenia
 

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016

01start W dniu 6 października 2015 r., o godzinie 13.00 w Sali kinowej Klubu WAT przy ul. S. Kaliskiego 25a odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT. W inauguracji wzięli udział zaproszeni goście, studenci pierwszego roku studiów inżynierskich i doktoranckich, absolwenci oraz kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału. 

Czytaj więcej...

Nowe uprawnienia Wydziału

Doktorat 001 Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Wydział Mechatroniki i Lotnicwa Wojskowej Akademii Technicznej ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

Czytaj więcej...

Budynek 36 otwarty

2015 Otwarcie Budynku 36 W  dniu 17.06.2015 r., JM Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk, Zastępca Dyrektora OPI Izabela Rycińska i Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński dokonali oficjalnego otwarcia budynku 36. 

Czytaj więcej...

Cyberiada 2 w Pałacu Kultury i Nauki

2014 cyber PKiN 0

W dniach 29.11-07.12.2014 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie obyła sie druga odsłona wystawy robotów - Cyberaida 2, na ktorej Wojskową Akademię Techniczną reprezentował Wydział Mechatroniki i Lotnictwa. Wystawę przygotowal zespół w składzie:

  • dr inż. Jarosław Panasiuk, ppłk dr. inż. Wojciech Kaczmarek,  mgr inż. Piotr Przybylski,  mgr inż. Szymon Borys  

Czytaj więcej...

Laboratorium Balistyki ITU WML WAT

tn LabBal-2 Uchwałą Senatu Wojskowej Akademii Technicznej nr 29/WAT/2014 z dnia 27 marca 2014 r., z dniem 1 października 2014 r. nadano Laboratorium Balistyki Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa imię prof. Dionizego Smoleńskiego.

Czytaj więcej...