wmilbudcb

Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


 

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa

W skład Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa wchodzą:
Katedra Mechatroniki
Instytut Techniki Lotniczej
Instytut Techniki Uzbrojenia
 

Harmonogram letniej sesji poprawkowej

w roku akad. 2017/2018 dla studentów WML

RODZAJ STUDIÓW TERMIN
dla studentów studiów cywilnych stacjonarnych 19.09 - 30.09.2018
dla kandydatów na żołnierzy zawodowych 17.09 - 28.09.2018 *
03.10 - 14.10.2018 **
29.09 - 06.10.2018 ***
dla studentów studiów cywilnych niestacjonarnych 17.09 - 29.09.2018

 

UWAGA:
*   dla grup studenckich pchor. nie realizujących zajęć, praktyk w ośrodkach szkolenia;
**  dla grup studenckich pchor.  realizujących zajęcia, praktyki w ośrodkach szkolenia;
*** dla grup studenckich pchor.  realizujących zajęcia, praktyki w Centrum Szkolenia w Koszalinie;

 28.09.2018 r.-(17.10.2018 r.) ZAMKNIĘCIE II TERMINU PROTOKOŁÓW W USOS

 

XXIV Seminarium kół naukowych studentów WML

Dnia 08.06.2018 r., w auli nr 19 budynku nr 36 odbyło się XXIV Seminarium Kół Naukowych Studentów (KNS) Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (WML). Uczestniczyli w nim studenci działający w czterech zarejestrowanych na wydziale kołach studenckich, tj. KNS Lotnictwa i Kosmonautyki (opiekun: kpt. dr inż. Konrad Wojtowicz), KNS Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji (opiekun: mjr dr inż. Robert Paszkowski), KNS Systemów Mechatronicznych (opiekun: dr inż. Jarosław Panasiuk) oraz KNS Techniki Uzbrojenia (opiekun: mjr dr inż. Łukasz Szmit).

Na seminarium zaprezentowanych zostało 26 prac, których autorami było 35 studentów studiów inżynierskich oraz magisterskich. Prace oraz wystąpienia studentów oceniała komisja konkursowa w składzie: Prodziekan ds. studenckich dr inż. Zdzisław Rochala - Przewodniczący Komisji, mjr dr inż. Maciej Henzel, dr inż. Małgorzata Pac oraz mjr dr inż. Dariusz Rodzik. Gościnnie w komisji uczestniczył również Pan Tomasz Szczypiński z Urzędu Dozoru Technicznego. Swoją osobą na seminarium zaszczycił nas również Pan Mariusz Piskała z Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-ŚWIDNIK" S.A.

Czytaj więcej...

Uwaga studenci, doktoranci

erasmus140 140

Informujemy, że W dniu 25 kwietnia br. od godziny 8:30, w sali nr 91, w budynku nr 100 odbywać się będą rozmowy rekrutacyjne do udziału w programie Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 (wyjazd na studia) i w roku akademickim 2017/2018 (wyjazd na praktykę).

W dniu 25 kwietnia br. od godziny 8:30, w sali nr 91, w budynku nr 100 odbywać się będą rozmowy rekrutacyjne do udziału w programie Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 (wyjazd na studia) i w roku akademickim 2017/2018 (wyjazd na praktykę).

Nowa specjalność wojskowa !!!

W dniach od 01 do 31 marca 2018 r. uruchomiona zostaje rekrutacja na nową specjalność wojskową kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa:

 

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
(SPECJALNOŚĆ WOJSKOWA)

 

Absolwenci specjalności wojskowej stanowią przyszłe kadry oficerskie dla wojsk obrony terytorialnej, zapewniające skuteczne prowadzenie działań militarnych we współpracy z wojskami operacyjnymi jak i podczas pokojowego funkcjonowania Sił Zbrojnych RP. Specjalność zapewnia poznanie zasad prowadzenia analiz ryzyka i planowania skutecznych działań na rzecz bezpieczeństwa w działalności człowieka. W szczególności dotyczy to ochrony ludności i usuwania skutków po katastrofach spowodowanych przez obiekty techniczne, zjawiska naturalne (klęski żywiołowe) i umyślne szkodliwe działanie ludzi (akty terroryzmu), we współpracy z elementami systemu obronnego państwa.